Webdesktop dokumendihalduse koduleht
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Eelnõud
    Volikogu
Kirjavahetus
    Sisse
    Välja
Käskkiri
    Personalitöö
    Teenistuskorraldus
Lepingud
    Detailplaneeringu lepingud
    Finantseerimislepingud
    Kasutusleping
    Muud lepingud
    Notariaalsed lepingud
    Teenuse osutamise lepingud
    Töösuhe
    Töövõtuleping
    Võõrandamislepingud
Protokollid
    Külavanemate üldkoosolekud
    Muhu SK töömaakoosolekud
    Muhu valla kriisikomisjon
    Seltsitegevuse taotluste hindamiskomisjoni protokollid
    Stipendiumifondi protokollid
    Vallavalitsuse istungid
    Volikogu istungid
    Volikogu komisjonide koosolekud
Valla valimiskomisjon
    Valimiskomisjoni protokollid
    Valla valimiskomisjoni otsused
Õigusaktid
    Valitsuse korraldused
    Valitsuse määrused
    Volikogu määrused
    Volikogu otsused
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale 
dokumendiliigile,  misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide 
määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks 
teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. 

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri 
kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt 
(uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi 
registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi 
registreerimisandmetega. 

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi 
põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on 
põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele 
vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva 
otsinguväljale otsitava märksõna