Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 Istungi kpv: 
21.11.2019
 Nr: 
1-3/120
 Pealkiri: 
Kantsi küla Riida detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
 Otsus : 
 Lisad: 
nr_120_Lisa_1-_detailplaneeringu_lahteseisukohad.pdf (207.6KB)
 
Piirangud
Avalik