Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 Istungi kpv: 
30.04.2020
 Nr: 
1-3/134
 Pealkiri: 
Kuivastu sadama detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
 Otsus : 
 Lisad: 
 
Piirangud
Avalik