Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 Istungi kpv: 
30.07.2020
 Nr: 
1-3/140
 Pealkiri: 
Muhu valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine
 Otsus : 
 Lisad: 
nr_140_lisa_1.pdf (23.2KB)
 
Piirangud
Avalik