Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 Istungi kpv: 
15.10.2020
 Nr: 
1-3/144
 Pealkiri: 
Rässa küla Haigru ja Lagemaa katastriüksuste detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
 Otsus : 
 Lisad: 
nr_144_lisa_1-_asendiskeem.pdf (242.3KB)
nr_144_lisa_2-_Rassa_Haigru_ja_Lagemaa_dp_lahteseisukohad.pdf (202.7KB)
nr_144_lisa_3-_keskkonnamoju_eelhinnang.pdf (509.7KB)
 
Piirangud
Avalik