Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 Istungi kpv: 
15.10.2020
 Nr: 
1-3/145
 Pealkiri: 
Liiva kaupluse detailplaneeringu algatamine
 Otsus : 
 Lisad: 
nr_145_Lisa_1-_asendiskeem.pdf (111.2KB)
nr_145_Lisa_2-_Liiva_kaupluse_dp_lahteseisukohad.pdf (201.3KB)
 
Piirangud
Avalik