Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 Istungi kpv: 
19.11.2020
 Nr: 
1-3/147
 Pealkiri: 
Vahtraste küla Sireli katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine
 Otsus : 
 Lisad: 
nr_147_lisa-_Vahtraste_Sireli_dp_lahteseisukohad.pdf (194.6KB)
 
Piirangud
Avalik