Vaatamine: Valitsuse korraldused Otsi
 Istungi kpv: 
25.11.2020
 Nr: 
2-3/288
 Pealkiri: 
Kuivastu sadama detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine
 Korraldus : 
 Lisad: 
nr_288_lisa1-_Kuivastu_sadama_dp_lahteseisukohad.pdf (223.1KB)
 
Piirangud
Avalik