Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 Istungi kpv: 
15.04.2021
 Nr: 
1-3/171
 Pealkiri: 
Paenase küla Rukkisaadu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
 Otsus : 
 Lisad: 
nr_171_lisa_1-_Paenase_Rukkisaadu_dp_lahteseisukohad.pdf (201.9KB)
nr_171_1_lisa_2-_Paenase_Rukkisaadu_eelhinnang.pdf (1015.5KB)
 
Piirangud
Avalik